Kursevi valuta ili devizni kurs

posted in: kursevi valuta | 0

Kursevi valuta ili devizni kurs Kada  upotrebljavamo pojam kursevi valuta, najpre treba ustanoviti definiciju pojma valauta, odnosno rastumačiti njeno značenje. To će umnogome doprineti da se razume kako se formiraju kursevi valuta. Naime, kada se govori o novcu uopšte, treba … Continued