Švajcarski franak

posted in: Švajcarski franak | 0

Švajcarski franak – osnovne karakteristike valute

svajcarski franakŠvajcarski franak ili Swiss franak je zvanična valuta Švajcarske savezne parlamentarne republike. Oznaka za švajcarski franak je CHF, što je skraćenica od imena Confoederatio Helvetica Franak, a ujedno predstavlja i službeno ime države na latinskom jeziku. Razlog za to se nalazi u nameri da se izbegne favorizovanje jednog od četiri službena jezika u Švajcarskoj: nemački, italijanski, francuski i romanš. Švajcarski franak ima svoje specifičnosti u odnosu na druge glavne valute u svetu, a ujedno i važi za vrlo zanimljiv među globalnim plutajućim valutama. Možda kao najvažnije treba napomenuti da je švajcarski franak jedina glavna evropska valuta koja ne pripada ni Evropskoj monetarnoj uniji ni grupi G-7 (SAD, Nemačka, Italija, Francuska, V.Britanija, Kanada i Japan). Međutim, iako je Švajcarska privreda relativno mala. Švajcarski franak spada u glavne valute – USD, EUR, GBP. JPY, CHF, CAD što oslikava kvalitet i snagu švajcarske peivrede i finansijskog sektora. Činjenica je i da Švajcarska ima veoma bliske ekonomske odnose sa Nemačkom, a samim tim i sa euro-zonom. Inače, švajcarski franak važi za stabilnu valutu, a u smislu trgovanja na forex tržištu, on se ponaša slično kao EURO, s tim da nema likvidnost kao moneta Evropske unije. Druga važna karakteristika švajcarskog franka je da je za njim mnogo veća potražnja od punude i da može više oscilirati od EUR.

Švajcarski franak se dugi niz godina, pre 2000. godine,  koristio kao sigurna valuta jer je imao vezu konvertibilnosti u zlatnim rezervama. Međutim, nakon važnih promena od uvođenja novina a na međunarodnom finansijskom tržištu, nakon 2000. godine, a pre svega uvođenjem nove monete Evropske unije, odustalo se od tog pravila. Ali, bez obzira na navedene prilike, švajcarska nacionalna banka je nastavila sa praksom zlatnih rezervi tako da se smatra da Švajcarska ima oko 1200 tona zlata, što predstavlja oko 30 posto active njene valute. Ovo je važno u trgovini na globalnom finansijskom tržištu kao nepobitna činjenica koja govori o vitalnoj vezi između zlata i švajcarskog franka. Međutim, treba se imati u vidu da je švajcarska nacionalna banka u novoj eri koja je donela značajne zakonske i druge promene u globalnom finansijakom sektoru, pristupila značajnoj prodaji zlatnih rezervi (ima podataka da deo prodatih rezervi zlata iznosi oko 50 posto rezervi koje je imala u prethodnom period/veku). To je ujedno bila i posledica prestanka njene obaveze da otkupljuje novčanice zlatom, odnosno ukinut je zlatni paritet švajcarskog franka. U praksi to znači da je zlato napokon postalo normalna, tržišno upotrebljiva imovina za švajcarsku nacionalnu banku, a to dalje povlaći važnu osobenost švajcarskog franka da ova valuta vise nije ograničena na orijentaciju na zlato. Osim toga, u novoj eri je švajcarski franak uklopljen u evropsku privredu zbog tesne saradnje sa zemljama Evropske unije (pre svega Nemačkom privredom), tako da je mnogo značajniji uticaj EUR-a na CHF sa stanovišta vaganog indeksa valuta. Druga valuta koja značajno utiče na kretanje na tržištu koje beleži švajcarski franak je svakako američki dolar. Shodno navedenim činjenicama, u trgovini na forex tržištu, ponašanje ove valute nudi nekoliko alternativnih strategija od kojih su najkorisnija upotreba hedž-a za valutni par USD/CHF u odnosu na EUR/USD, a posebno u trgovini na objavljivanje vesti, kao modela vrste trgovca na forex-u. Značajno je napomenuti i da se ova valuta može koristiti i kao alternativa jenu (JPY) za one trgovce koji preferiraju “carry trade” kao način poslovanja na forex-u, a pri tom dobro poznaju osobenosti valute (CHF ima nisku kamatnu stopu od oko 2,5 posto u odnosu na kamatne stope npr. NZD ili AUD), kakva je švajcarski franak.