Odnos eura i dolara

posted in: odnos eura i dolara | 0

Odnos eura i dolara na globalnom finansijskom tržištu

Valutni par EUR/USD je najtrgovaniji valutni par na Forex marketu, a odnos eura i dolara se smatra jednim od najkompleksnijih na globalnom finansijskim tržištu. Zvanični podaci govore da se trgovina ovim valutnim parom odvija u opsegu 2/3 od ukupnog prometa na finansijskom tržištu. Upravo iz toga proizilazi činjenica o velikoj fluktuaciji cene tj. odnosa eura i dolara. Gotovo da nema trejdera koji ne prati ovaj valutni par bez obzira da li je on predmet trgovine. Takođe i sve vodeće brokerske kuće u svojim analizama obavezno uvršćuju odnos eura i dolara (npr. KapitalRS sačinjava dva puta dnevno analizu ovog i drugih vodećih valutnih parova za svoje klijente).

euro-usdValutni par EUR/USD spada u glavne valutne parove, a posebno one koje sačinjavaju odnosi valuta prema dolaru, jer se dolar smatra osnovnom valutom na globalnom tržištu. Odnos eura i dolara je posebno važan i smatra se reperom u trgovanju valutama iz jednostavnog razloga što su za euro i dolar vezane dve najjače ekonomije u svetu. Takođe je važna činjenica da značaj dolara proističe iz trgovine naftom na svetskoj berzi koja se obavlja u dolarima, jer je nafta još uvek najvažniji svetski energent. Sa druge strane, euro je moneta unije koju čini više zemalja, gde spadaju najmoćnije ekonomije zemalja Evro zone, poput vodećih – Nemačke i Francuske. Međutim, kompleksan odnos eura i dolara se ogleda i u drugim činjenicama koje su odraz negativnih aspekata dešavanja na svetskoj ekonomskoj sceni i geopolitičkom okruženju. Već par godina unazad se reflektuje dužnička kriza u Euro zoni na ponašanje eura u gobalnoj ekonomiji, a posebno ako se posmatra odnos eura i dolara. Obzirom da je svaka valuta odraz stanja privrede određene zemlje jasno je da ponašanje eura na finansijskom tržištu oslikava kompleksno stanje privrednog sektora Euro zone koja sadrži pored zemalja osnivača i pridružene članice čija je ekonomija slabije razvijena. Otuda nastaju sve poteškoće koje se eventualno javljaju u ukupnoj ekonomskoj situaciji u Euro zoni i bitno utiču na kretanje cene eura.  Sa druge strane, situacija u američkoj privredi trpi velike pritiske usled pojave globalne ekonomske krize. Takođe, par godina unazad sve više se govori o drugim alternativnim valutama koje pretenduju da postanu glavne sigurne valute u svetu, poput japanskog jena. Takođe ima i zemalja koje se sve više orijentišu na euro kao sigurnu valutu kako bi sačuvale svoje rezerve, a to dodatno komplikuje i sam odnos eura i dolara.

Kroz istoriju znamo da je važnost dolara kao svetske valute bila nesporna činjenica, a pojava eura 1999. godine je samo neznatno umanjila značaj američke valute. Međutim, deset godina kasnije, ali i dalje gledano u budućnost, gde su na pomolu krupne izmene na ekonomsko-političkom planu (jačanje ekonomija zemalja trećeg sveta, poput Kine i Indije, pronalaženje novih alternativa za rešenje problema izvora energije, kao što su vetar, vode i slično) za očekivati je da će se bitno menjati i odnos u jačini dva vodeće ekonomije sveta, Euro zone i Amerike, a samim tim i odnos eura i dolara. Osim navedenog, za trgovanje valutama je još jedna karakteristika važana kada je u pitanju odnos eura i dolara. Naime, svi veliki investicioni fondovi i trgovci valutama prate indeks američkog dolara (USDX) kao važan parametar za određivanje stava prema dolaru. Obzirom da je indeks američkog dolara geometrijski ponderisani prosek šest valuta (euro, japanski jen, britanska funta, kandski dolar, švedska kruna i švajcarski franak), gde od ulupnog udela euro uzima 57,6 posto učešća. Ovako visok procentualni uticaj eura na ukupnu vrednost indeksa američkog dolara, dodatno komplikuje sagledavanje u generalnom smislu, kao i trgovački stav za odnos eura i dolara.