Euro funta odnos

posted in: euro funta | 0

Šta karakteriše euro funta odnos

Valutni par EUR/GBP ili euro funta odnos pripada grupi cross currencies tj. valutnim parovima koji ne sadrže dolar. To je važna činjenica obzirom da je dolar glavna svetska valuta i da kao takav zauzima vema važnu ulogu na svetskom finansijskom tržištu (Forex market-u). Euro funta odnos je izložen većoj promeni cena, upravo zato što pripada ovoj specifičnoj grupi valutnih parova, što doslovce znači da imamo dva USD trejda. Na primer, ukoliko se odlučimo za dugu poziciju (buy)  EUR/GBP je ekvivalent kao da kupujemo EUR/USD i prodajemo GBP/USD. Ono što je još važnije za trgovinsku transakciju ovog tipa je veličina pipsa (pips je najmanja jedinica cene svake valute) koja se kreće u varirajućem iznosu od oko 16 USD, dok su kod USD parova odnosi izražen kao jedinice za 1 USD (vrednost pipsa iznosi 10 USD) u odnosu na drugu valutu u valutnom paru. Pored britanske funte i eura, osnovne izuzetke u odnosu sa dolarom predstavljaju australijski dolar i novozelandski dolar jer je američki dolar u ovim valutnim parovima druga (brojna ) valuta.

Šta karakteriše euro funta odnosDa bi se bolje razumeo euro funta odnos važno je poznavati osnovne karakteristike svake od ove dve valute. Inače, njihova važnost se sastoji i u činjenici da obe valute na forex-u zauzimaju značajno mesto i podstiču veliku pažnju jer njihovo kretanje predstavlja odnos privreda dveju,  među vodećim evropskim zemaljama. Naime, britanska funta je do Drugog svetskog rata bila referantna valuta, a iz tog perioda, zahvaljujući teleks mašinama koje su se koristila za prenos podataka o trgovini, nosi naziv cable (kabal) koji je popularan i dan danas. Britanska funta se na forex-u najčešće trguje u odnosu na dolar (GBP/USD), ali je isto tako čest i euro funta odnos u odnosu na druge valute. Značajan period u trgovanju britanske funte bio je između 1990/1992 (Mehanizam valutnog kursa – Exchang rate mechanism, ERM) kada je trpela loš uticaj zbog obaveze da prati fluktuacije nemačke marke. Nakon prestanka tog uticaja ova valuta je doživela veoma povoljan psihološki efekat. Osim toga, posle pojavljivanja eura Britanska centralna banka je pokušala da približi visoke kamatne stope niskim stopama u euro zoni, što je imalo značajan uticaj na euro funta odnos, ali i na dalje kretanje britanske funte na forex tržištu.

Sa druge strane, euro je osmišljen da postane glavna valuta u trgovanju na taj način što je kotiran po američkim uslovima. Poput situacije dolara, euro karakteriše jako internacionalno prisustvo zahvaljujući članicama Evropske monetarne unije. Međutim, euro se vrlo brzo našao pod negativnim uticajima nejednakog rasta, nezaposlenosti i strukturalnim promenama unutar euro zone. Karakterističnost eura kao valute posebno je utemeljena na državama koje su trgovinski partneri eurozone, kroz njihove uzajamne trgovinske odnose. U svakom slučaju, za trgovanje eurom je od presudnog značaja da su njegovi partneri u trgovanju globalne ekonomije sveta, a to mnogo znači pri projektovanju rezultata u trgovanju ovom valutom. Euro se najviše trguje u odnosu na američki dolar (valutni par EUR/USD), zatim u odnosu na japanski jen (EUR/JPY, ovaj valutni par pripada vrti parova pod nazivom JPY crosses), a posebno je interesanatan i valutni par EUR/GBP za trgovce na forex tržištu. Posebnost se njabitnije odražava u vidu zadovoljavajuće volatilnoti (velike dnevne oscilacije cena ovog valutnog para) što se smatra jednom od osnovnih odlika koji ima euro funta odnos.