Konverzija valuta i devizni kurs

posted in: konverzija valuta | 0

Konverzija valuta i devizni kurs Konverzija valuta je važna kategorija zbog činjenice da spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje postaje jedan od najvažnijih segmenata moderne finansijske nauke, kao i savremenog načina poslovanja uopšte. Savremena konvertibilnost valuta moderno devizno tržište, upravljanje deviznim kursom, … Continued

Cena dolara

posted in: cena dolara | 0

Cena dolara i retrospektivu njenih osnovnih karakteristika Američki dolar (USD – United State Dolar) je glavna svetska valuta i cena dolara značajno utiče na cene drugih valuta, koje se najčešće kotiraju u odnosu na američki dolar. Usled muđunarodnih ekonomskih i … Continued