Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom Pročitaj sve [...]
Posted in Forex | Comments Off on Prednost investiranja na Forex Market-u

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog Pročitaj sve [...]
Posted in Forex | Comments Off on Forex trejder je – Profesionalac

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje Pročitaj sve [...]
Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Valute i trgovanje valutama

Valute i trgovanje valutama Devize i valute su dva veoma slična pojma, ali nikako se ne mogu poistovetiti, mada se u svakodnevnoj praksi često podrazmeva jednakost između njih. To naravno predstavlja krucijajno neznaje u širem smislu posmatrano, ali je i deo svakodnevice svakog iskusnog trgovca ili bankara. Valute u praksi razlikujemo po dva segmenta, kurentne valute i egzotične valute. Kurentne valute su prisutne u svakodnevnom prometu, odnosno, one su u opticaju u nekoj određenoj zemlji. Pročitaj sve [...]
Posted in valute | Tagged | Comments Off on Valute i trgovanje valutama

Švajcarski franak

Švajcarski franak – osnovne karakteristike valute Švajcarski franak ili Swiss franak je zvanična valuta Švajcarske savezne parlamentarne republike. Oznaka za švajcarski franak je CHF, što je skraćenica od imena Confoederatio Helvetica Franak, a ujedno predstavlja i službeno ime države na latinskom jeziku. Razlog za to se nalazi u nameri da se izbegne favorizovanje jednog od četiri službena jezika u Švajcarskoj: nemački, italijanski, francuski i romanš. Švajcarski franak ima svoje Pročitaj sve [...]
Posted in Švajcarski franak | Tagged | Comments Off on Švajcarski franak

Odnos eura i dolara

Odnos eura i dolara na globalnom finansijskom tržištu Valutni par EUR/USD je najtrgovaniji valutni par na Forex marketu, a odnos eura i dolara se smatra jednim od najkompleksnijih na globalnom finansijskim tržištu. Zvanični podaci govore da se trgovina ovim valutnim parom odvija u opsegu 2/3 od ukupnog prometa na finansijskom tržištu. Upravo iz toga proizilazi činjenica o velikoj fluktuaciji cene tj. odnosa eura i dolara. Gotovo da nema trejdera koji ne prati ovaj valutni par bez obzira Pročitaj sve [...]
Posted in odnos eura i dolara | Tagged | Comments Off on Odnos eura i dolara

Menjačnica

Menjačnica – kako funkcionišu menjački poslovi Menjački poslovi se obavljaju na prodajno-otkupnom mestu koje se jednostavno zove – menjačnica. Menjački poslovi se odnose na sve poslove prodaje/kupovine fizičkim licima ili od fizičkih lica efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Obavljanje menjačkih poslova je regulisano odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, čime su tačno i određeni uslovi Pročitaj sve [...]
Posted in Menjačnica | Tagged | Comments Off on Menjačnica

Kursevi valuta ili devizni kurs

Kursevi valuta ili devizni kurs Kada  upotrebljavamo pojam kursevi valuta, najpre treba ustanoviti definiciju pojma valauta, odnosno rastumačiti njeno značenje. To će umnogome doprineti da se razume kako se formiraju kursevi valuta. Naime, kada se govori o novcu uopšte, treba se znati da postoje dve vrste stranog novca i to devize i valute. Zazlika između ova dva pojma je takođe važna u razumevanju pojma – kursevi valuta. Devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja, obično do Pročitaj sve [...]
Posted in kursevi valuta | Tagged | Comments Off on Kursevi valuta ili devizni kurs

Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje

Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje Kursna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi se objavljuje jednom dnevno i relevantna je za taj dan. Pošto menjačkim poslovima mogu da se bave samo banke i ovlašćeni menjači, to znači da u njohovu obavezu spada i formiranje kursne liste. Svaki ovlašćeni menjač slobodno formira svoju kursnu listu ali u skladu sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom ima potpisan ugovor za obavljanje menjačkih poslova. To znači da je kursna Pročitaj sve [...]
Posted in kursna lista | Tagged , | Comments Off on Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje

Kursna lisata na dan

Kako se primenjuje kursna lisata na dan Kada fizičko lice želi da kupi ili proda devize, kursna lista na dan (svakog dana se objavljuje nova kursna lista koja važi samo za taj dan i to do objavljivanja nove dnevne liste) mora biti istaknuta na vidnom mestu, što je obaveza svakog ovlašćenog menjača ili banke. Kursna lista na dan kupovine/prodaje je jedina važeća u procesu obavljanja menjačkih poslova i to je propisano Zakonom o deviznom poslovanju, koji je propisan od strane Narodne banke Pročitaj sve [...]
Posted in kursna lista | Tagged , , , | Comments Off on Kursna lisata na dan