Konverzija valuta i devizni kurs

Konverzija valuta i devizni kurs Konverzija valuta je važna kategorija zbog činjenice da spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje postaje jedan od najvažnijih segmenata moderne finansijske nauke, kao i savremenog načina poslovanja uopšte. Savremena konvertibilnost valuta moderno devizno tržište, upravljanje deviznim kursom, devizna kontrola i upravljanje deviznim transakcijama, kao i povezanost domaćeg i svetskog deviznog tržišta postali su sastavni deo finansijske i razvojne državne politike Pročitaj sve [...]
Posted in konverzija valuta | Tagged , | Comments Off

Valute i trgovanje valutama

Valute i trgovanje valutama Devize i valute su dva veoma slična pojma, ali nikako se ne mogu poistovetiti, mada se u svakodnevnoj praksi često podrazmeva jednakost između njih. To naravno predstavlja krucijajno neznaje u širem smislu posmatrano, ali je i deo svakodnevice svakog iskusnog trgovca ili bankara. Valute u praksi razlikujemo po dva segmenta, kurentne valute i egzotične valute. Kurentne valute su prisutne u svakodnevnom prometu, odnosno, one su u opticaju u nekoj određenoj zemlji. Pročitaj sve [...]
Posted in valute | Tagged | Comments Off

Švajcarski franak

Švajcarski franak – osnovne karakteristike valute Švajcarski franak ili Swiss franak je zvanična valuta Švajcarske savezne parlamentarne republike. Oznaka za švajcarski franak je CHF, što je skraćenica od imena Confoederatio Helvetica Franak, a ujedno predstavlja i službeno ime države na latinskom jeziku. Razlog za to se nalazi u nameri da se izbegne favorizovanje jednog od četiri službena jezika u Švajcarskoj: nemački, italijanski, francuski i romanš. Švajcarski franak ima svoje Pročitaj sve [...]
Posted in Švajcarski franak | Tagged | Comments Off

Odnos eura i dolara

Odnos eura i dolara na globalnom finansijskom tržištu Valutni par EUR/USD je najtrgovaniji valutni par na Forex marketu, a odnos eura i dolara se smatra jednim od najkompleksnijih na globalnom finansijskim tržištu. Zvanični podaci govore da se trgovina ovim valutnim parom odvija u opsegu 2/3 od ukupnog prometa na finansijskom tržištu. Upravo iz toga proizilazi činjenica o velikoj fluktuaciji cene tj. odnosa eura i dolara. Gotovo da nema trejdera koji ne prati ovaj valutni par bez obzira Pročitaj sve [...]
Posted in odnos eura i dolara | Tagged | Comments Off

Menjačnica

Menjačnica – kako funkcionišu menjački poslovi Menjački poslovi se obavljaju na prodajno-otkupnom mestu koje se jednostavno zove – menjačnica. Menjački poslovi se odnose na sve poslove prodaje/kupovine fizičkim licima ili od fizičkih lica efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Obavljanje menjačkih poslova je regulisano odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, čime su tačno i određeni uslovi Pročitaj sve [...]
Posted in Menjačnica | Tagged | Comments Off

Kursevi valuta ili devizni kurs

Kursevi valuta ili devizni kurs Kada  upotrebljavamo pojam kursevi valuta, najpre treba ustanoviti definiciju pojma valauta, odnosno rastumačiti njeno značenje. To će umnogome doprineti da se razume kako se formiraju kursevi valuta. Naime, kada se govori o novcu uopšte, treba se znati da postoje dve vrste stranog novca i to devize i valute. Zazlika između ova dva pojma je takođe važna u razumevanju pojma – kursevi valuta. Devize predstavljaju sva kratkoročna potraživanja, obično do Pročitaj sve [...]
Posted in kursevi valuta | Tagged | Comments Off

Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje

Kursna lista – formiranje kurseva i objavljivanje Kursna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi se objavljuje jednom dnevno i relevantna je za taj dan. Pošto menjačkim poslovima mogu da se bave samo banke i ovlašćeni menjači, to znači da u njohovu obavezu spada i formiranje kursne liste. Svaki ovlašćeni menjač slobodno formira svoju kursnu listu ali u skladu sa kursnom listom za efektivu banke sa kojom ima potpisan ugovor za obavljanje menjačkih poslova. To znači da je kursna Pročitaj sve [...]
Posted in kursna lista | Tagged , | Comments Off

Kursna lisata na dan

Kako se primenjuje kursna lisata na dan Kada fizičko lice želi da kupi ili proda devize, kursna lista na dan (svakog dana se objavljuje nova kursna lista koja važi samo za taj dan i to do objavljivanja nove dnevne liste) mora biti istaknuta na vidnom mestu, što je obaveza svakog ovlašćenog menjača ili banke. Kursna lista na dan kupovine/prodaje je jedina važeća u procesu obavljanja menjačkih poslova i to je propisano Zakonom o deviznom poslovanju, koji je propisan od strane Narodne banke Pročitaj sve [...]
Posted in kursna lista | Tagged , , , | Comments Off

Euro funta odnos

Šta karakteriše euro funta odnos Valutni par EUR/GBP ili euro funta odnos pripada grupi cross currencies tj. valutnim parovima koji ne sadrže dolar. To je važna činjenica obzirom da je dolar glavna svetska valuta i da kao takav zauzima vema važnu ulogu na svetskom finansijskom tržištu (Forex market-u). Euro funta odnos je izložen većoj promeni cena, upravo zato što pripada ovoj specifičnoj grupi valutnih parova, što doslovce znači da imamo dva USD trejda. Na primer, ukoliko se odlučimo Pročitaj sve [...]
Posted in euro funta | Tagged , , | Comments Off

Cena dolara

Cena dolara i retrospektivu njenih osnovnih karakteristika Američki dolar (USD – United State Dolar) je glavna svetska valuta i cena dolara značajno utiče na cene drugih valuta, koje se najčešće kotiraju u odnosu na američki dolar. Usled muđunarodnih ekonomskih i političkih kriza kroz istoriju, a posebno u vreme krize u Jugoistočnoj Aziji (1997/1998) američki dolar se pokazao kao glavna sigurna valuta. Međutim, američki dolar je postao vodeća svetska valuta krajem Drugog svetskog Pročitaj sve [...]
Posted in cena dolara | Tagged , | Comments Off